Rapat Pengesahan Peraturan Senat

Rapat Pengesahan Peraturan Senat

Sebagai kelanjutan dari penyusunan draft Peraturan Senat sebelumnya, maka Senat Akademik IAIN Ponorogo pada hari Jum’at, tanggal 3 September 2021 melaksanakan rapat pengesahan peraturan Senat.

Rapat yang dihadiri oleh 14 orang anggota Senat tersebut telah menetapkan tiga peraturan sebagai berikut.

  1. Peraturan Senat tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat IAIN Ponorogo;
  2. Peraturan Senat tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS di IAIN Ponorogo;
  3. Peraturan Senat tentang Rekomendasi Senat untuk Kenaikan Jabatan Akademik dan Pindah Keahlian Dosen di IAIN Ponorogo.